ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓީވީ އަދި ލެޑްލައިޓް ހަދިޔާކުރުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސީ.އެސް.އާރު ގެ ދަށުން 50 ލެޑްލައިޓާއި، ޑިޖިޓަލް 2 ނޯޓިސް ބޯޑު ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ''65 ގެ ޓީވީ ކައުންސިލަށްވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި ތަކެތި ކައުންސިލަށް ހަވާ...

ރަށުގެ ރައްޔަތުންނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ ތިއަރީ، ފިޒިކަލް ޓެސްޓް ބާއްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މުލަކު ކައުންސިލު ގުޅިގެން، މުލަކުގެ ރައްޔަތުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމުގެ ތިއަރީ ޓެސްޓް، ފިޒިކަލް ޓެސްޓް 21 ޖޫން 2022ދުވަހު &nbs...