ދުނިޔޭ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް 2022

ދުނިއޭގެ ތިމާވޭށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މުލަކު ކައުންސިލާއި އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަދި އާއްމު ލޮބިވެތި ރައްޔަތުން ގުޅިގެން ހިންގުނު ޚަރަކާތް ތައް