ރަށުގެ ރައްޔަތުންނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ ތިއަރީ، ފިޒިކަލް ޓެސްޓް ބާއްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މުލަކު ކައުންސިލު ގުޅިގެން، މުލަކުގެ ރައްޔަތުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމުގެ ތިއަރީ ޓެސްޓް، ފިޒިކަލް ޓެސްޓް 21 ޖޫން 2022ދުވަހު  މުލަކުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައި(.)  މި ލައިސަންސް ބުރުގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.